Home        About us       News / Events       A-Class Open Tournaments       Golf News       Contact Us      Booking On Line     Golfer Profile
Head Image
>> News & Events

>> จำนวนผู้เข้าชม 2,320 ครั้ง

กรมพลศึกษา อบรมผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟระดับพื้นฐาน

กรมพลศึกษา อบรมผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟระดับพื้นฐาน

กรมพลศึกษา 
ร่วมกับ
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟระดับพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2561 

แนะนำกฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 ที่มีการเปลี่ยนแปลง

1.วัตถุประสงค์ 
   
1.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีมาตรฐาน สู่การรับรอง ตาม พรบ. ส่งเสริมมาตรฐานผู้ตัดสิน 
   1.2 เพื่อพัฒนาผู้ตัดสิน ให้มีความรู้ความสามารถและมีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ 
   
1.3 เพื่อพัฒนาให้บุคลากรทางการกีฬาสามารถสร้างทักษะการนำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ใน
      
   การพัฒนากีฬา ในการสร้างและพัฒนานักกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน 
   
1.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางการกีฬาให้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาระดับมวลชนและท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะอย่างต่อเนื่องเป็นระบบครบวงจรได้มาตรฐานสู่ระดับชาติเพิ่มขึ้น 

    1.5 พร้อมทั้งแนะนำกฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 ที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

2.คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   2.1 อายุ 20 ปีขึ้นไป
   2.2 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่งนำความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในการเป็นผู้ตัดสิน
   2.3 ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
    ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน

4.ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรม
   จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2561

5.สถานที่จัดการฝึกอบรม
   สนาม ธนาซิตี้ คันทรี่ คลับ กม. 14 บางนา-ตราด

6.รายชื่อวิทยากร
   6.1 อ.สิทธิพร โรจนศิริ
   6.2 อ.วิชิต บัณฑุวงศ์
   6.3 อ.วิฑูรย์ ธีรสมบูรณ
   6.4 อ.สุวิทย์ จันทศรีสวัสดิ์
   6.5 อ.จิรศักดิ์ ทัศณรงค์

7.ประกาศนียบัตร
   ผู้ที่สอบผ่าน 70% ขึ้นไป จะได้รับใบประกาศนียบัตร ผ่านการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟระดับพื้นฐานของกรมพลสึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

8.ค่าลงทะเบียน
    2,000 บาท ต่อคน  เข้าบัญชี สิทธิพร โรจนศิริ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

เลขที่บัญชี 171 272261 9   Prompt Pay 098 545 9278    

ชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 10-31 กรกฎาคม 2561    

หมายเหตุ : หากยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 61 พ้นจากนี้จะไม่คืนค่าลงทะเบียน

แจ้งชื่อ-นามสกุล และขนาดเสื้อแจ็คเก็ต  

9. สมัครเพื่อลงทะเบียน

    ตามลิงค์นี้: https://pass.dpe.go.th  หากไม่สะดวก  หรือลงทะเบียนไม่ได้
                                                        สามารถดำเนินการในวันอบรมได้ 

คำแนะนำในการลงทะเบียนสมัคร

ลงทะเบียนตามขั้นตอนได้แล้ว กรุณาแจ้งที่ Line ID : wichitttt

ลงทะเบียนไม่ได้ ให้ไปลงทะเบียนวันอบรม

 

 


 

    

*****************************

29/07/2018

 

 
 
 
ติดต่อเรา
wichitttt
-
 
A-CLASS SPORT CO.,LTD.
52/91 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
Mobile. 089-123-1271 , 089-892-4715
Email. aclassgolf@gmail.com,
Website Golf, AClassGolf, Golf Organizer, Golf, กอล์ฟเยาวชน ,
การแข่งขันกอล์ฟ, แข่งกอล์ฟเยาวชน, กีฬากอล์ฟ
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเวบ         | Copyright ©2016 - All Rights | www.aclassgolf.com